Priser

Priser:

Med henvisning følger vores priser overenskomsten med sygesikringen.
Der er visse ydelser som ikke er tilskudsberettiget fra sygesikringen.
Disse ydelser vil blive tilbudt som tillægsydelser

Tillægsydelser ved lægehenvisning:

Muskuloskeletal Ultralydsskanning første gang 350 kr
Opfølgende skanning 150 kr
K-Laser 30 W. Ring for priser
Læs om K-laser her

 

Priser uden lægehenvisning:

Kontakt os for at få oplyst vores priser